Službena izkaznica, varnostnik

Službena izkaznica je dokument, s katerim varnostno osebje izkazuje, da ima podeljeno licenco in upravičenost za neposredno opravljanje nalog zasebnega varovanja.

Prosilcu se na podlagi vloge izda službena izkaznica za tisto vrsto dela, za katero je strokovno usposobljen in izpolnjuje pogoje.

Pogoji in dokazila

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije

Druge aktivnosti

Strokovna usposobljenost za varnostnika se obnavlja vsakih 5 let. Oseba se mora vsakih 5 let od opravljenega osnovnega strokovnega usposabljanja oziroma izobraževanja za varnostnika udeležiti Programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja  in uspešno opraviti obdobni preizkus strokovne usposobljenosti.

Datum zadnje spremembe strani: 28. 11. 2018