Vpis v razvid samostojnih novinarjev

Status samostojnega novinarja se pridobi z vpisom v razvid samostojnih novinarjev pri Ministrstvu za kulturo.

Pisna vloga za vpis v razvid mora vsebovati naslednje podatke:

  • ime in priimek predlagatelja,
  • datum in kraj rojstva,
  • ulica in kraj stalnega prebivališča ter ulica in kraj morebitnega začasnega prebivališča,
  • podatek o državljanstvu,
  • datum želenega vpisa v razvid.

Pogoji in dokazila

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 06. 04. 2018