Pooblastilo o nazivu prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3.000 ali več

Za pridobitev pooblastila o nazivu prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3.000 ali več mora posameznik izpolnjevati pogoje glede ustrezne starosti, imeti opravljeno usposabljanje, imeti ustrezno plovno dobo in biti v dobrem zdravniškem stanju.

Pooblastilo o nazivu se izda v slovenskem in angleškem jeziku.

Pogoji in dokazila

Druge aktivnosti

Termin obnove: Pet let

Datum zadnje spremembe strani: 17. 02. 2016