E-postopki

 • Odprtje začasnega TRR za enostavno eno ali več-osebno družbo

 • Registracija enostavne eno-osebne d.o.o.

 • Pridobitev obrtnega dovoljenja za vse vrste družb

 • Prijava davčnih podatkov za d.o.o.

 • Predložitev zahtevka za identifikacijo za namene DDV za vse vrste družb (obrazec DDV-P2) za d.o.o.

 • Sporočilo o prostem delovnem mestu (obrazec PDM-1) za d.o.o.

 • Prijava delavca v obvezna socialna zavarovanja za gospodarsko družbo (obrazec M-1)

 • Sprememba podatkov o zavarovancih v obveznih socialnih zavarovanjih za gospodarsko družbo (obrazec M-3) za d.o.o.

 • Odjava zavarovane osebe iz obveznih socialnih zavarovanj (obrazec M-2) za gospodarsko družbo

 • Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12) za gospodarsko družbo

 • Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12) za gospodarsko družbo

 • Pooblaščanje oseb za delo s sistemom e-VEM za gospodarsko družbo.

 • Odvzem ali sprememba pooblastila za opravljanje postopkov preko portala e-VEM

 • Registracija samostojnega podjetnika (s.p.)

 • Prijava sprememb podjetnika v poslovni register (s.p.)

 • Izbris podjetnika iz poslovnega registra

 • Prijava davčnih podatkov za s.p.

 • Oddaja zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV (obrazec DDV-P2) za s.p.

 • Prijava samostojnega podjetnika in delavca v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1) za s.p.

 • Odjava samostojnega podjetnika in delavca iz obveznih socialnih zavarovanj (obrazec M-2) za s.p.

 • Prijava sprememb podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih na odprtih zavarovanjih (Obrazec M-3) za s.p.

 • Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12) za s.p.

 • Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12) za s.p.

 • Pooblaščanje oseb za delo s sistemom e-VEM za s.p.

 • Sporočilo o prostem delovnem mestu (obrazec PDM-1) za s.p.

 • Odvzem ali spremembo pooblastila za opravljanje postopkov preko portala e-VEM

 • Pridobitev obrtnega dovoljenja za samostojne podjetnike

 • Registracija in vzdrževanje blagovne znamke in/ali modela

 • Nadomestila plač

 • Pridobitev potrdila A1 za gospodarske družbe

 • Pridobitev potrdila A1 za s.p.

 • Predčasna prekinitev potrdila A1 za gospodarske družbe

 • Predčasna prekinitev potrdila A1 za s.p.

 • Sporočilo o prostem delovnem mestu – kontrola trga dela (obrazec PDM-KTD) za d.o.o.

 • Sporočilo o prostem delovnem mestu – kontrola trga dela (obrazec PDM-KTD) za s.p.