Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Kotiček za razvijalce

Splošno o spletnih vmesnikih

Z uporabo spletne storitve oz. vmesnika lahko določene postopke za ZZZS urejate neposredno iz vašega kadrovskega/računovodskega programa oziroma programa za obračun plač.

Portal SPOT (eVEM) omogoča:

 • Vmesnik eBOL in eNDM, ki je v razvoju zaradi uvedbe elektronskih bolniških listov - eBOL in
 • Kadrovski vmesnik za urejanje obrazcev M-1, M-2, M-3 in M12.

 

NOVO - Vmesnik eBOL in eNDM

Obvestilo za RAZVIJALCE programov za obračun plač!

S pričetkom leta 2020 je bil uveden elektronski bolniški list oziroma t.i. eBOL.

S 1. 2. 2020 zdravniki ne bodo več tiskali bolniških listov. Delodajalci bodo morali do e-bolniških listov obvezno dostopati preko portala SPOT oz. preko novega vmesnika eBOL in eNDM.

Zaradi priprav na uvedbo eBOL bil nadgrajen vmesnik za nadomestila (eNDM). Po novem se vmesnik imenuje - vmesnik eBOL in eNMD, ki omogoča oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače in pregled ter prenos elektronskih bolniških listov – eBOL.

Zaradi uvedbe eBOL je NOV vmesnik za prenos e-bolniških listov in oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače sestavljen iz dveh modulov, in sicer:

 • eBOL - modul eBOL bo omogočal pregled in prenos elektronskih bolniških listov (eBOL) za zaposlene,
 • eNDM - obstoječ modul eNDM, ki bo z uvedbo e BOL omogoča oddajo e-zahtevkov za refundacijo nadomestila  plače, ki bo zaradi uvedbe eBOL nadgrajen za še lažjo uporabo. 

Nov modul eBOL - za prenos elektronskih bolniških listov delodajalcu omogoča, da sproti pridobiva elektronske bolniške liste, ki se nanašajo na njegove delavce. Uporabi jih za vodenje evidence delovnega časa, obračun plač in pripravo zahtevkov oz. e-zahtevkov za refundacijo nadomestil plač. Po novi zakonodaji bodo delodajalci morali začeti s prevzemanjem elektronskih bolniških listov za zadržanosti od 1. 2. 2020 naprej. Delavec pri zdravniku ne bo več prejel papirnega bolniškega lista.

 

Kako pričnem z uporabo vmesnika eBOL in eNDM?

 

1. Prijava in vpis NOVEGA programa na testno okolje

Razvijalec programske rešitve, ki želi uporabljati vmesnik eBOL in eNDM mora pred pričetkom uporabe oddati vlogo za Prijavo odjemalca za Vmesnik eBOL in eNDM.

 • Prijava odjemalca za vmesnik eBOL in eNDM
 • Vlogo pošljete na: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.
 • Če je obrazec s strani zakonitega zastopnika elektronsko podpisan z digitalnim potrdilom, ga lahko pošljete na elektronski naslov evem.mjuping@govpong.si. (Skenirane vloge z lastnoročnim podpisom in žigom niso ustrezne).

V obrazec »Prijava odjemalca« vpišite podatke o kvalificiranem digitalnem potrdilu, s katerim se bo vaš program pri vzpostavitvi varne SSL povezave vedno predstavil sistemu vmesnika eBOL in eNDM. Uporabite lahko kvalificirano digitalno potrdilo, ki je lahko strežniško potrdilo, potrdilo za splošne namene, osebno kvalificirano digitalno potrdilo in ga v prijavi navedete, kot lastno potrdilo.

Pomembno!

Razvijalcem programskih rešitev, ki že uporabljate obstoječi modul eNDM, za uporabo dograjenega vmesnika eBOL in eNDM ponovna prijava NI potrebna.

2. Tehnična dokumentacija

3. Testiranje

eNDM

 • Razvijalci programov, katerih stranke že produkcijsko uporabljajo modul eNDM, morajo do 1. 1. 2020 z ZZZS opraviti testiranje dograjenega modula eNDM, ki bo po novem omogočal oddajo e-zahtevkov z uporabo eBOL.

  Vlagatelj bo pri uporabi dograjenega modula eNDM, namesto prilagajanja skeniranega bolniškega lista moral navesti številko eBOL. Skeniranje  bolniških listov po novem ne bo več potrebno. Ponudniki ste za to testiranje s strani ZZZS prejeli testne scenarije in testne podatke.

 • Ponudniki programskih rešitev, ki uporabo obstoječega vmesnika eNDM še niso produkcijsko integrirali v svoje aplikacije, bodo morali z ZZZS opraviti širše testiranje za uporabo tako dosedanje funkcionalnosti vmesnika eNDM, kot dopolnitev, ki jih prinaša uvedba elektronskih bolniških listov. ZZZS bo to testiranje omogočal po 1. 2. 2020. Testni scenariji in testni podatki bodo na voljo predvidoma po 1. 2. 2020.

eBOL

 • Za uporabo novega modula eBOL  izvedba testiranja z ZZZS ni potrebna. Za potrebe lastnega testiranja so ponudnikom programov na voljo testni podatki. Uporaba vmesnika eBOL ni pogojena z uporabo vmesnika eNDM, je pa uporaba dopolnjenega modula eNDM pogojena z uporabo modula eBOL, saj delodajalec z uporabo modula eBOL pridobi številke elektronskih bolniških listov, ki jih mora navesti na e-zahtevek za refundacijo nadomestila plač.

 

4. Vpis na produkcijsko okolje

eBOL

 

 • Ko boste v vašem programu uspešno prevzeli elektronske bolniške liste (eBOL) nas na elektronski naslov: evem.mjuping@govpong.si obvestite, da vas za uporabo modula eBOL vpišemo na produkcijsko okolje vmesnika.

eNDM

 

 • Za uporabo modula eNDM morate uspešno opraviti testiranje, ki ga potrdi ZZZS. ZZZS obvesti MJU, da ste uspešno prestali testiranje. Na MJU vas vpišemo v evidenco uporabnikov  in lahko pričnete z uporabo. 

 


Kadrovski vmesnik - eHRS

Pomembno – za obstoječe uporabnike vmesnika eHRS: S 1. 2. 2020 uvaja sprememba šifranta KLASIUS-P na KLASIUS-P-16. Za izvedbo dograditve je na spodaj objavljena nova dokumentacija.

Splošno o kadrovskem vmesniku

S kadrovskim vmesnikom - eHRS lahko poslovni subjekti preko programa, ki ga uporabljajo za urejanje in vodenje kadrovskih evidenc (HR sistem) uredijo prijavo, spremembo, odjavo v obvezna socialna zavarovanja (obrazce M1, M2, M3) in sicer za zaposlene, družbenike, samostojne podjetnike in druge osebe.  Preko kadrovskega vmesnika - eHRS je omogočeno tudi urejanje prijav v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12). 

Kako pričnem z uporabo vmesnika eHRS?

1. Prijava in vpis NOVEGA kadrovskega programa na testno okolje

Razvijalec programske rešitve, ki želi uporabljati kadrovski vmesnik mora pred pričetkom uporabe oddati vlogo za Prijavo odjemalca za Kadrovski vmesnik.

V obrazec »Prijava odjemalca – KADROVSKI VMESNIK« vpišite podatke o kvalificiranem digitalnem potrdilu, s katerim se bo vaš program pri vzpostavitvi varne SSL povezave vedno predstavil sistemu vmesnika eHRS. Uporabite lahko kvalificirano digitalno potrdilo, ki je lahko strežniško potrdilo, potrdilo za splošne namene, osebno kvalificirano digitalno potrdilo in ga v prijavi navedete, kot lastno potrdilo. 

3. Tehnična dokumentacija

Ostali pomembni dokumenti

4. Testiranje

Na novo prijavljen sistem oziroma program mora uspešno opraviti testne klice na kadrovski vmesnik - eHRS. ZZZS vsak kadrovski sistem pred vpisom na produkcijsko okolje verificira. Testna namestitev novega eHRS sistema je popolna kopija v delovanju in zahtevah produkcijskega sistema eHRS. Oddane vloge se obdelajo v testnem sistemu ZZZS, izvede se popolni cikel od oddaje vloge do zaključka postopka oziroma prejema sklepa s strani ZZZS.

5. Prijava v produkcijsko okolje

Po uspešno izvedenem testiranju, ki ga potrdi (verificira) ZZZS, se novega uporabnika kadrovskega vmesnika eHRS vpiše v produkcijsko okolje. Ob vpisu v produkcijsko okolje pridobite enotni enolični identifikator, s katerim se prijavite v kadrovski vmesnik eHRS.

Ko je vaš kadrovski sistem/programska rešitev s strani ZZZS verificiran in vpisan na produkcijsko okolje lahko začnete z uporabo.

Pomembno!

S takojšnjo uporabo lahko začnejo tudi vaše stranke - uporabniki vašega kadrovskega sistema (odjemalci). Informacije o postopku prijave, pooblaščanju in o uporabi kadrovskega vmesnika eHRS za odjemalce so na voljo na strani: Kadrovski vmesnik - eHRS