Kadrovski vmesnik old

Namen Kadrovskega (HRS) vmesnika

Namen kadrovskega (HRS) spletnega vmesnika je omogočiti sistemu za vodenje evidenc zaposlenih, da v elektronski obliki sam pošlje podatke za zavarovanje oseb na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Na ta način uporabnikom ni potrebno več ročno izpolnjevati obrazcev prek e-VEM portala ali pisno pošiljati po pošti na ZZZS.

HRS spletni vmesnik je namenjen poslovnim subjektom, ki uporabljajo informacijske sisteme za vodenje evidenc zaposlenih in želijo posredovati podatke o socialnih zavarovanjih oseb prek sistema e-VEM na ZZZS v elektronski obliki, brez ročnega vpisovanja podatkov skozi postopke na e-VEM portalu ali pošiljanja vlog po pošti.

Kako pričnemo z uporabo?

Pred začetkom uporabe novega HRS spletnega vmesnika morate izpolniti obrazec Prijava odjemalca za kadrovski vmesnik E-VEM ter ga poslati na Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana. Če je prijavnica elektronsko podpisana s strani zakonitega zastopnika, nam jo lahko posredujete na elektronski naslov evem.mjuping@govpong.si. 

Pri tem velja poudariti, da podjetje prijavlja samo en certifikat, s katerim se bo avtenticiralo v sistem HRS in ne certifikatov posameznih uporabnikov HRM odjemalcev. Način pridobitve podatkov s certifikata je podrobneje opisan na drugi strani obrazca "Prijava odjemalca za kadrovski vmesnik e-VEM".

Na novo prijavljen sistem za pošiljanje podatkov o zaposlenih mora, preden prične z oddajo vlog za prijavo v socialna zavarovanja na ZZZS, uspešno opraviti testne klice na HRS spletni vmesnik. Več o tem si lahko preberete v dokumentu Opis postopka za uporabo HRS vmesnika.

Če za vodenje teh podatkov uporabljate pooblaščenega skrbnika, ki bo za vas pošiljal podatke prek HRS vmesnika na ZZZS, morate kot zastopnik prek oddaljenega dostopa ali na točki SPOT (VEM) pooblastiti tega skrbnika na portalu e-VEM (potrebujete davčno številko pooblaščenega skrbnika). Pooblastilo se lahko odda na vstopnih točkah SPOT (VEM) ali po elektronski poti na portalu e-VEM.

Strošek storitve

Ministrstvo za javno upravo, skrbnik sistema e-VEM, ponuja poslovnim subjektom storitve HRS spletnega vmesnika e-VEM brezplačno. Pogoj za povezavo in uporabo HRS spletnega vmesnika je, da ima podjetje informacijsko kadrovsko evidenco oz. sistem, katerega poveže s HRS spletnim vmesnikom e-VEM.

Če podjetje nima lastnega programa za vodenje evidenc o zaposlenih, temveč ta program pridobi (kupi) od ponudnika tovrstnih storitev, je dogovor o nadgradnjah, in s tem povezanimi stroški, stvar uporabnika programa in ponudnika in ne več Ministrstva za javno upravo.