Poslovni prostor in tehnična oprema

Dejavnost se lahko izvaja le v ustreznem poslovnem prostoru, le izjemoma se lahko izvaja tudi izven poslovnih prostorov in na domovih uporabnikov, ki zaradi telesne prizadetosti, duševne motnje ali iz drugih razlogov ne morejo priti v prostore, kjer se opravlja dejavnost.

Dejavnost se mora izvajati v skladu z dobro higiensko prakso (obsega zagotavljanje higiensko tehničnih pogojev, vzdrževanje opreme in pribora, čiščenje, razkuževanje, usposabljanje osebja in ravnanje z odpadki). Nosilec dejavnosti mora zagotavljati , da oprema , pribor, sredstva in proizvodi, ki jih uporablja , ustrezajo predpisanim zahtevam.

Poslovni prostor:

 • prostori morajo ustrezati minimalnim zdravstveno-higienskim in tehničnim pogojem, glede na vrsto dejavnosti, ki se v njih opravlja;
 • zagotovljena mora biti oskrba s toplo in hladno pitno vodo;
 • zbiranje in ravnanje z odpadki mora biti v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje zodpadki;
 • velikost, razporeditev, izvedba in opremljenost delovnih in pomožnih prostorov mora omogočati učinkovito čiščenje in razkuževanje, učinkovito naravno ali umetno prezračevanje in primerno osvetlitev glede na velikost prostora in dejavnost, ki se izvaja;
 • preprečiti je treba navzkrižno kontaminacijomed posameznimi postopki;
 • v delovnem ali pomožnem prostoru mora biti nameščena omarica oziroma komplet za prvo pomoč;
 • v prostoru, kjer se izvaja dejavnost, je treba zagotoviti sanitarije. Sanitarijemorajo biti opremljene z umivalnikom s toplo in hladno vodo, tekočim milom inbrisačami za enkratno uporabo. Uporabniki lahko uporabljajo iste sanitarije kotosebje, razen v savnah.

Oprema:

 • oprema mora biti tehnično brezhibna, redno vzdrževana in servisirana v skladu z navodili proizvajalca;
 • oprema in pribor, ki prihaja v stik z zunanjimi deli človeškegatelesa,  morajo biti čisti, izdelani iz materialov, ki omogočajo ustrezno čiščenje, vzdrževanje in po potrebi razkuževanje oziromasterilizacijo;
 • za sterilizacijo opreme in pribora mora imeti izdelan načrt sterilizacije opreme in pribora, ki mora vsebovati: kaj sesterilizira, kdaj se izvaja sterilizacija, kdo izvaja sterilizacijo, način sterilizacije,nadzor delovanja sterilizatorja s kemičnimi indikatorji in načinvzdrževanja  z odpadki;
 • kadar pridejo površine za sedenje ali ležanje v neposredni stik s kožouporabnika, se uporabljajo pokrivala za enkratno uporabo, razen v savnah.

Za opravljanje dejavnosti piercinga, tetoviranja in drugih podobnih storitev in izvajanje postopkov, pri katerih prihaja do prediranja kože, sluznic, hrustanca ali mišičnega tkiva, je predpisana obvezna uporaba sterilnega pribora in rokavic za enkratno uporabo. Pred prediranjem je treba obvezno opraviti predhodno razkuževanje površine telesa. Nosilec dejavnosti mora uporabnika seznaniti z morebitnimi tveganji za zdravje, ki izhajajo iz posega, in o nadaljnji negi po tetoviranju ali podobnih postopkih.

V prostoru, kjer je čakalnica, mora biti nameščeno obvestilo, na katerem so z dobro vidnimi in čitljivimi velikimi tiskanimi črkami dane informacije o seznamu postopkov, ki jih nosilec izvaja, o tveganjih za zdravje uporabnikov in o negi, potrebni do zacelitve ran, ter pogoji za reverzibilnost posameznih posegov.

Datum zadnje spremembe strani: 12. 04. 2016