Obvestilo: Obveščamo vas, da so se nekateri pogoji poslovanja v času epidemije koronavirusa v RS spremenili.
Več informacij na tej povezavi.

Ustrezna izobrazba, gozdarski inženir

Za opravljanje poklica gozdarskega inženirja je zahtevana visoka

strokovna ali univerzitetna izobrazba, ki jo v Sloveniji lahko pridobi

na Biotehniški fakulteti na oddelku za Gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Zahtevana raven izobrazbe je podraven 6/1 s področja gozdarstva. Gozdarski inženir organizira in vodi delo na gozdarskem delovišču in

zagotavlja varnost dela v gozdu. Skrbi za varstvo gozdov in sestavlja

načrte sečnje dreves.

Dokazila

Dosežena stopnja izobrazbe.

Datum zadnje spremembe strani: 05. 09. 2016