Opravljeno varstvo pri delu

Izvajalec mora imeti organizirano varstvo pri delu v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Izpit se opravlja na Upravni akademiji. Kandidat se k strokovnemu izpitu prijavi na Ministrstvo za pravosodje in javno upravo vsaj 45 dni pred predvidenim datumom za opravljanje strokovnega izpita, s prijavnico, ki jo lahko pošlje tudi v elektronski obliki na e-naslov: gp.mju(at)gov.si. K prijavnici mora kandidat priložiti izjavo o doseženi stopnji in smeri izobrazbe.

Dokazila

Potrdilo o opravljenem izpitu iz varnosti in zdravja pri delu.

Datum zadnje spremembe strani: 05. 09. 2016