Delovne izkušnje

Izvajalci, ki opravljajo dela morajo zagotoviti, da načrtovanje, vodenje in nadziranje del opravljajo delavci, ki imajo poleg ustrezne izobrazbe tudi eno leto delovnih izkušenj pri delih v gozdu.

Dokazila

Dokazilo o delovnih izkušnjah je potrdilo delodajalca ali fotokopija prve strani delovne knjižice in strani, iz katerih je razvidna delovna doba (lahko tudi: pogodba o delu, referenčno pismo, opis svojega dela, izjava delodajalca, …).

Datum zadnje spremembe strani: 20. 06. 2012