Obvestilo: Obveščamo vas, da so se nekateri pogoji poslovanja v času epidemije koronavirusa v RS spremenili.
Več informacij na tej povezavi.

Vpis v register specializiranih prodajaln, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na drobno

Optiki kot proizvajalci in prodajalci na drobno v specializiranih prodajalnah medicinskih pripomočkov:

Korekcijska očala so medicinski pripomoček. Skladno z Zakonom o medicinskih pripomočkih in Pravilnikom o proizvodnji in prometu z medicinskimi pripomočki 

morajo poslovni subjekti, ki opravljajo dejavnost proizvodnje ali

promet z medicinskimi pripomočki, izpolnjevati ustrezne pogoje in

zahteve določb omenjenih aktov, ki se nanašajo na dejavnosti proizvodnje

ali prometa, in se vpisati v Register pri Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). 

Če imajo optiki okulistično ambulanto (zdravstvena dejavnost), je treba izpolnjevati pogoje, ki jih nalaga zdravstvena zakonodaja (ni obrtna dejavnost).

Datum zadnje spremembe strani: 12. 04. 2016