Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Oprema, pribor in pripomočki

Oprema mora ustrezati minimalnim zdravstveno higienskim in tehničnim pogojem:

  • Mora biti tehnično brezhibna, redno vzdrževana in servisirana v skladu z navodili proizvajalca.
  • Mora biti čista, izdelana iz materialov, ki omogočajo ustrezno čiščenje, vzdrževanje in po potrebi razkuževanje oziroma sterilizacijo, pri predvideni in običajni uporabi mora biti varna za uporabnika.

Pribor in pripomočki:

  • Za britje se morajo uporabljati le britvice za enkratno uporabo, uporaba električnih brivnikov pa je dovoljena, kadar je možno dele brivnika, ki so prišli v stik s kožo, očistiti in sterilizirati.
  • Pribor in deli naprav, ki običajno ne prihajajo v stik s krvjo oziroma telesnimi tekočinami, je treba očistiti po vsakokratni uporabi in po potrebi razkužiti.
  • V primeru kontaminacije pribora s krvjo oziroma telesnimi tekočinami je treba pribor zavreči med ustrezne odpadke ali ga očistiti, razkužiti in sterilizirati.
  • Ogrinjala se lahko uporabijo večkrat, vendar se mora rob ogrinjala, ki pride v dotik z vratom, pri vsakokratni uporabi zaščititi z novim, mehkim papirnatim trakom.
  • Kadar pridejo površine za sedenje ali ležanje v neposredni stik s kožo uporabnika, se uporabljajo pokrivala za enkratno uporabo.
  • Nosilci dejavnosti morajo za uporabnike zagotoviti čiste brisače.

Obvestila o tveganih in omejitvah v poslovnem prostoru:

  • V prostoru mora biti na vidnem mestu obvestilo z velikimi tiskanimi črkami, kjer so informacije glede zdravstvenih tveganj in omejitev izvajanja nege oseb, ki imajo nalezljivo okužbo kože, nohtov ali zajedavce na koži ali lasišču.

Označevanje kozmetičnih proizvodov:
Kozmetični proizvodi morajo biti ustrezno označeni in opremljeni s podatki o dobavitelju in kozmetičnem proizvodu. Vse označbe, navodila oziroma napisi morajo biti dobro vidni in čitljivi ter takšni, da jih ni mogoče izbrisati.

Na embalaži morajo biti v slovenskem jeziku navedene označbe in podatki, ki so posebnega pomena za varovanje zdravja uporabnikov. Vse navedbe, razen sestavin, morajo biti na zunanji ali notranji embalaži napisane v slovenskem jeziku. Če iz praktičnih razlogov podatkov o sestavinah ni mogoče navesti na embalaži kozmetičnega proizvoda, morajo biti navedene na priloženem listku, etiketi, traku oziroma kartici; v tem primeru mora biti na zunanji embalaži navedeno skrajšano obvestilo ali grafični simbol odprte knjige.

Pravna podlaga: Pravilnik o sestavi kozmetičnih proizvodov

Datum zadnje spremembe strani: 09. 01. 2017