Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Prostor

Prostor mora ustrezati minimalnim zdravstveno-higienskim in tehničnim pogojem:

  • velikost, razporeditev, izvedba in opremljenost delovnih in pomožnih prostorov morajo: omogočati učinkovito čiščenje in razkuževanje; omogočati učinkovito naravno ali umetno prezračevanje in primerno osvetlitev glede na velikost prostora in dejavnost, ki se izvaja; preprečiti navzkrižno kontaminacijo med posameznimi postopki.
  • Površine, na katerih se pripravljajo barve ali drugi proizvodi za nego, morajo biti odporne proti kemikalijam.
  • Zagotovljena mora biti oskrba s toplo in hladno vodo.
  • Zagotovljeno mora biti zbiranje in ravnanje z odpadki v skladu s predpisi.
  • V delovnem ali pomožnem prostoru mora biti nameščena omarica oziroma komplet za prvo pomoč.
  • Nosilec dejavnosti mora za vzdrževanje osebne higiene osebja, v prostoru, kjer se izvaja dejavnost, zagotoviti sanitarije. Sanitarije morajo biti opremljene z umivalnikom s toplo in hladno vodo, tekočim milom in brisačami za enkratno uporabo.
  • Sanitarije za uporabnike morajo biti opremljene z umivalnikom s toplo in hladno vodo, tekočim milom in brisačami za enkratno uporabo.
Datum zadnje spremembe strani: 12. 04. 2016