Ustrezne delovne izkušnje

Obrtno dovoljenje lahko pridobi tudi oseba, ki je:

  • šest zaporednih let opravljala dejavnost s seznama obrtne dejavnosti kot samozaposlena oseba ali poslovodni delavec podjetja; ali
  • tri zaporedna leta opravljala dejavnost s seznama obrtne dejavnosti kot samozaposlena oseba ali poslovodni delavec podjetja, če dokaže, da se je predhodno vsaj tri leta usposabljala za to dejavnost, kar potrjuje državno priznana listina ali kar pristojni strokovni organ šteje kot izpolnitev zahtev; ali
  • tri zaporedna leta opravljala dejavnost s seznama obrtne dejavnosti kot samozaposlena oseba ali poslovodni delavec podjetja, če dokaže, da jo je  opravljala najmanj pet let kot zaposlena oseba; ali
  • pet zaporednih let opravljala dejavnost s seznama obrtne dejavnosti kot poslovodni delavec, pri čemer je bila vsaj tri od petih let na strokovnih položajih z odgovornostjo za nekatere sektorje podjetja in pri čemer dokaže, da je opravila vsaj triletno predhodno usposabljanje za to dejavnost, kar potrjuje državno priznana listina ali kar pristojni strokovni organ šteje kot izpolnitev zahtev.

Dokazila

  • Potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah - v izvirniku, overjeni kopiji ali neoverjeni kopiji z izvirnikom na vpogled;
  • pogodba o zaposlitvi - kopija;
  • obrazec Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije - v izvirniku, v overjeni kopiji ali neoverjeni kopiji z izvirnikom na vpogled;
  • potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah, pridobljenih v tujini - overjena kopija v slovenskem prevodu

Pravne podlage

Datum zadnje spremembe strani: 12. 04. 2016