Pisno pooblastilo stranke

Detektiv opravlja dejavnost izključno na podlagi pisnega pooblastila stranke, iz katerega sta razvidna področje in namen zbiranja informacij ter obsega danega pooblastila. V primeru sklenjene pogodbe med detektivom in stranko mora biti pooblastilo priloga pogodbe.

Stranka lahko na detektiva prenese samo tiste pravice, ki jih ima sama.

Pooblastilo stranke detektivu za opravljanje detektivske dejavnosti ima naravo pogodbe o naročilu, s katero se prevzemnik naročila - detektiv, zavezuje naročitelju - stranki opraviti določene posle, ki sodijo v detektivsko delovno področje.

Dokazila

Pisno pooblastilo - original

Datum zadnje spremembe strani: 03. 09. 2012