Pravniški državni izpit

Pravniški državni izpit lahko opravlja posameznik, ki izpolnjujejo te splošne pogoje:

1. je državljan države članice Evropske unije in aktivno obvlada slovenski jezik,
2. je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost,
3. ima v Republiki Sloveniji pridobljen ta strokovni naslov oziroma je končal enakovredno izobraževanje v tujini, priznano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja:

  • strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik,
  • strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava,
  • strokovni naslov magister prava na podlagi enovitega magistrskega študijskega programa.

Informacije, pogoji in pravila za kandidate, ki so opravili pripravništvo na sodišču.

Informacije, pogoji in pravila za kandidate, ki niso opravili pripravništva na sodišču.


Kandidat, ki je opravil strokovni izpit za imenovanje v naziv oziroma državni izpit iz javne uprave bo pri pravniškem državnem izpitu oproščen preverjanja znanja na področjih: ustavna ureditev, organizacija pravosodja in državne uprave ter temelji pravne ureditve Evropske unije.

Kandidat, ki je opravil strokovni izpit iz upravnega postopka bo pri pravniškem državnem izpitu oproščen preverjanja znanja na področju: upravno pravo in upravni postopek ter upravni spor.

Datum zadnje spremembe strani: 27. 11. 2018