Določitev odpiralnega časa

Trgovec določi odpiralni čas prodajalne v skladu s svojo poslovno odločitvijo in ob upoštevanju potreb potrošnikov. Prodajalna mora delovati skladno z urnikom svojega odpiralnega časa.

Trgovec mora pri določitvi odpiralnega časa upoštevati število zaposlenih delavcev v prodajalni ter njihove pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, določene z zakonom, ki ureja delovna razmerja, in kolektivno pogodbo iz dejavnosti trgovine Slovenije, zlasti določbe, ki se nanašajo na ureditev delovnega časa, odmorov, počitkov in dodatkov, ki izhajajo iz razporeditve za delavce manj ugodnega delovnega časa.

Dokazila

Na vidnem mestu pri vhodu v prodajalno objavljen urnik odpiralnega časa prodajalne.

Pravne podlage

Datum zadnje spremembe strani: 21. 02. 2014