Minimalni tehnični pogoji za prodajo zunaj prodajaln

Za prodajni avtomat se šteje tehnična naprava, ki omogoča prodajo blaga brez človekovega sodelovanja.

Za prodajo od vrat do vrat se šteje način prodaje blaga zunaj poslovnih prostorov trgovca na potrošnikovem domu, domu drugega potrošnika ali na delovnem mestu potrošnika, če se obisk ne opravi na izrecno potrošnikovo željo. Prodajalec mora kupcu ob izdaji računa predložiti:

  • dokazilo, na katerem so napisani firma ali ime in sedež trgovca, priimek in ime prodajalca;
  • pooblastilo za zastopanje, ki ne sme biti starejše od enega leta;
  • pisno obvestilo o vrsti in ceni blaga, pravice potrošnika ter kraj in datum.

Datum zadnje spremembe strani: 09. 09. 2016