Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Učno gradivo

Izvajalec programa dodatnega usposabljanja mora imeti:

  • učno gradivo za izvajanje teoretičnega dela vadbe varne vožnje in skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa, ki obsega predvsem slikovne predstavitve in videoposnetke resničnih prometnih situacij iz perspektive voznika, analize primerov tveganj in nevarnosti v cestnem prometu, vprašalnike za udeležence in druga gradiva, ki zajemajo vsebine, določene v programu usposabljanja za voznika začetnika oziroma v programu usposabljanja za varno vožnjo. 
Datum zadnje spremembe strani: 05. 09. 2016