Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 zato prenehajo veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja.

Poligon z vadbenimi programi

Izvajalec dodatnega usposabljanja mora imeti:

 • poligon z vadbenimi progami, in sicer: 
  •  vadbeno progo s stalno drsno površino dolžine najmanj 75 min širine najmanj 8 m z varnostnim prostorom, širokim najmanj 8 m ob vsaki strani in v dolžini 30 m na koncu drsne površine, pri kateri naklon drsne površine ne presega 2 % – za izvajanje vaj zaviranja v nevarnosti in umikanja nenadni oviri ter reševanja ob nenadnem zanašanju vozila z vozili B-kategorije;
  • vadbeno progo s stalno drsno površino na ovinku (krožnem cestišču) z zunanjim radijem najmanj 25 m pod kotom najmanj 180 stopinj v širini najmanj 6 m z varnostnim prostorom najmanj 10 m na zunanji stradni drsne površine in 9 m na notranji strani drsne površine – za izvajanje vaj vodenja vozila v zavojih in reševanja iz nevarnih situacij v zavoju z vozili B kategorije;
  • vadbeno progo z asfaltirano površino dolžine najmanj 130 m in širine najmanj 30 m ali vadbeno progo z asfaltirano površino dolžine najmanj 130 m in širine najmanj 10 m v kombinaciji z vadbeno progo dolžine najmanj 40 m in širine najmanj 30 m – za izvajanje praktičnega dela vadbe varne vožnje z vozili A-kategorije. 
 • Vadbene proge morajo imeti naslednjo opremo:
  • Vadbene proge z drsno površino morajo biti dodatno opremljene z napravo, ki omogoča stalno namakanje celotne drsne površine. Namakalni sistem mora biti izveden s stalnimi šobami v nivoju vozišča tako, da ne predstavlja nevarnosti za udeležence vadbe.
  • Na vadbenih progah mora znašati koeficient drsnega trenja na asfaltiranih površinah od 0,7 do 0,8 in koeficient drsnega trenja na drsnih površinah od 0,2 do 0,3. Dokazilo o meritvi koeficienta drsnega trenja površine vadbenih prog ne sme biti starejše od enega leta.
  • Vsaka vadbena proga mora biti opremljena z napravo za merjenje hitrosti in prikazovalno tablo, ki mora biti nameščena tako, da lahko izmerjeno vhodno in izhodno hitrost ter hitrost ob izvajanju vaje odčitata udeleženec in izvajalec programa.
  • Dovoz na vsako vadbeno progo mora biti konstruiran tako, da vozila dosežejo hitrosti, določene za izvedbo vaj iz programa usposabljanja, in sicer najmanj 30 m pred vstopom na vadbeno površino. Dovozna proga mora biti 30 m pred vstopom na vadbeno površino ravna in široka najmanj 3 m.
  • Vadbena proga, na kateri se izvajajo vaje zaviranja v nevarnosti in umikanja nenadni oviri, mora biti dodatno opremljena s tehnično napravo za simulacijo nevarnosti, ki se pojavi nenadoma. Te naprave morajo delovati avtomatizirano in omogočati prilagajanje vsakokratni različni vstopni hitrosti vožnje vozila.
  • Na vadbeni progi za izvajanje praktičnega dela programa vadbe varne vožnje z motornimi kolesi se za simulacijo ovir smejo uporabiti samo takšne ovire, katerih vgradnja ali namestitev ne sme predstavljati povečane nevarnosti za udeležence vadbe.
  • Vadbena proga, na kateri se izvaja vaja reševanja ob nenadnem zanašanju vozila mora imeti na začetku drsne površine vgrajeno tehnično napravo, ki povzroči zanašanje vozila in se sproži šele takrat, ko je na njej samo zadnja os vozila. Ta naprava mora delovati popolnoma avtomatizirano in omogočati spreminjanje smeri in intenzivnosti gibanja ter različne nastavitve glede na hitrost vožnje vozila. Prav tako se ne sme sprožiti med vožnjo pri hitrosti pod 25 km/h oziroma ko jo prečkajo pešci.
  • Ob vsaki vadbeni progi mora biti nameščen pomožni objekt, ki v vseh vremenskih razmerah služi zaščiti udeležencev med razgovorom, pred izvajanjem nalog in po njih.Na vadbenih progah mora biti zagotovljena primerna osvetlitev za izvajanje praktičnega dela vadbe varne vožnje v večernih urah.
  • Območje vadbenih prog mora biti urejeno tako, da onemogoča nekontroliran vstop osebam in vozilom, ki bi ovirali oziroma predstavljali nevarnost za proces usposabljanja.
  • Vadbene proge morajo omogočati izvedbo vseh nalog, ki jih mora izvesti voznik začetnik v skladu s predpisanim praktičnim delom dodatnega usposabljanja za voznike začetnike.

Datum zadnje spremembe strani: 26. 02. 2016