Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 zato prenehajo veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja.

Ustrezna izobrazba

Posameznik mora imeti ustrezno srednješolsko izobrazbo V. stopnje:

  • veterinarski tehnik ali živinorejsko-veterinarski tehnik.

Dokazila

  • Spričevalo o zaključenem izobraževanju ali dokazilo o ustreznem usposabljanju - izvirnik, overjena kopija ali neoverjena kopija z vpogledom izvirnika,
  • V EU izdano spričevalo, ki dokazuje ustrezno poklicno usposobljenost - overjena kopija v slovenskem prevodu
Datum zadnje spremembe strani: 05. 07. 2015