Aktivno znanje slovenskega jezika

Za aktivno znanje slovenskega jezika se šteje, da je posameznik, ki želi opravljati določeno dejavnost, na slovenski šoli pridobil najmanj osnovnošolsko izobrazbo oziroma ima potrdilo uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni

Izpit se lahko opravi pri trinajstih zunanjih izvajalcih Centra za slovenščino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Datum zadnje spremembe strani: 20. 04. 2018