Zdravstvena in psihična sposobnost

Zdravstveno in psihično sposobnost ugotavlja zdravnik specialist medicine dela in športa na podlagi zdravniškega pregleda.

Prosilec ni zdravstveno in psihično ustrezen, če je z zdravniškim pregledom ugotovljeno, da je odvisen od alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. Zdravniško potrdilo ne sme biti starejše od enega leta.

Datum zadnje spremembe strani: 19. 02. 2014