Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Strokovni izpit

Strokovni izpit se lahko opravlja v petih letih po uspešno opravljenem usposabljanju za gorskega vodnika in opravljenim obveznim enoletnem pripravništvu.

Strokovni izpit za gorske vodnike traja skupaj pet dni in obsega ponovitev najvažnejših vsebin osnovnih tečajev s poudarkom na usposabljanju za praktično vodenje in poučevanju gorništva ter izpit iz te snovi. 

Strokovnega izpita, ki se opravi pred komisijo, se lahko udeležijo pripravniki po zaključeni pripravniški dobi.

Po uspešno opravljenem strokovnem izpitu izda Združenja gorskih vodnikov Slovenije (ZGVS) gorskemu vodniku potrdilo, ki je javna listina.

Potrdilo o uspešno opravljenem strokovnem izpitu za gorskega vodnika vsebuje:

  • znak ZGVS,
  • ime, priimek in datum rojstva gorskega vodnika,
  • navedbo o uspešno opravljenem strokovnem izpitu za gorskega vodnika,
  • kraj in datum opravljanja strokovnega izpita,
  • podpis predsednika ZGVS in predsednika Tehnične komisije ZGVS.

Dokazila

Potrdilo o uspešno opravljenem strokovnem izpitu.

Datum zadnje spremembe strani: 04. 10. 2019