Status

Dejavnost sodnih cenilcev je mogoče opravljati na tri načine in sicer:

  • občasno in hkrati brez opravljanja istovrstne neodvisne samostojne dejavnosti;
  • občasno in hkrati z opravljanjem istovrstne neodvisne samostojne dejavnosti;
  • kontinuirano z ustrezno prijavljeno samostojno dejavnostjo.
Datum zadnje spremembe strani: 05. 07. 2015