Minimalni prostorski pogoji in minimalen obseg storitev za začasni gostinski objekt

Gostinska dejavnost se opravlja zunaj gostinskega obrata v premičnih objektih oziroma z objekti, sredstvi ali napravami, ki so prirejene v ta namen.

Premični objekt (kiosk, stojnica, prireditveni šotor, plovilo, na katerem se opravlja gostinska dejavnost ipd.) mora imeti:

 • površine za pripravo jedi (če jih nudi),
 • naprave za gretje oziroma hlajenje za jedi in pijače (glede na obseg ponudbe),
 • prostor za strežbo jedi in pijač (če je organizirana strežba oziroma samopostrežba jedi in pijač),
 • umivalnik, ki mora imeti lastno napravo s tekočo vodo, če objekt ni priključen na vodovodno območje (razen pečenje kostanja, koruze ipd.),
 • posodo za odpadke,
 • stranišče za goste ali zagotovljeno souporabo stranišča v neposredni bližini, ki je dostopno brez posebnih ovir (če se jedi in pijača konzumirajo pri mizah).

Če se jedi in pijača ne strežejo v posodi za enkratno uporabo, mora biti urejeno pomivanje posode.

Premični gostinski obrat sme nuditi:

 • ožji izbor jedi po naročilu,
 • v naprej pripravljene tople in hladne jedi,
 • ožji izbor alkoholnih in brezalkoholnih pijač.

Površine za pripravo jedi niso obvezne, če se objekt oskrbuje s predpripravljenimi živili.

Če se gostinska dejavnost opravlja izven premičnega objekta s sredstvi ali napravami, ki so prirejene v ta namen, se lahko nudijo le:

 • embalirane jedi,
 • točenje pijač v posode za enkratno uporabo.
Datum zadnje spremembe strani: 01. 03. 2016