Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 zato prenehajo veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja.

Vpis na seznam upraviteljev

Seznam v obliki informatizirane zbirke podatkov vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje. Upravitelji so na seznam vpisani kronološko po zaporednih številkah glede na datum izdaje dovoljenja za opravljanje funkcije.

Seznam je objavljen na spletnih straneh AJPES. Ministrstvo izdela tudi seznam upraviteljev za izbrano sodišče.

Datum zadnje spremembe strani: 19. 02. 2014