Ustrezna vozila

Podjetje, ki želi opravljati dejavnost cestnega prevoza, mora biti lastnik vsaj enega v Republiki Sloveniji registriranega motornega vozila za posamezne vrste prevozov ali imeti pravico uporabe tega vozila na podlagi sklenjene najemne ali zakupne oziroma  lizing pogodbe. 

Dokazila

  • kopija prometnega dovoljenja ali
  • kopija najemne pogodbe ali 
  • kopija zakupne oziroma lizing pogodbe.
Datum zadnje spremembe strani: 05. 07. 2015