Minimalni prostorski pogoji in minimalen obseg storitev za planšarijo

Zunanja ureditev, prostori in oprema morajo biti prilagojeni krajevnim arhitekturnim značilnostim in avtentični okolju.

Prostori, v katerih se strežejo jedi in pijače, morajo zagotavljati domačnost (kmečka kuhinja, kmečke izbe ipd.) in v njih ne sme biti značilne gostilniške opreme (točilni pulti ipd.).

Prostor za pripravo hrane (kmečka kuhinja) mora biti ločen od prostora, v katerem se strežejo jedi in pijače.

V kmečki kuhinji je treba ločiti delovna območja za čista opravila od delovnih območij za nečista opravila. V območju za nečista opravila se lahko uporabljajo isti prostori in oprema za vsa opravila pod pogojem, da se ne izvajajo hkrati in da se predhodno oprema očisti in po potrebi razkuži.

Planšarija lahko nudi le:

  • sir, mleko, mlečne izdelke in hladne prigrizke,
  • doma pridelane alkoholne in brezalkoholne pijače, tople in hladne napitke,
  • eno domačo jed iz kotlička.

Na planšariji se nudijo jedi in pijače le v času pašne sezone, ki jo potrdi pašna skupnost za tekoče leto.

Datum zadnje spremembe strani: 01. 03. 2016