Minimalen obseg storitev pri nastanitvah

Pogoji glede minimalnega obsega storitev v posameznih vrstah nastanitvenih gostinskih obratov se nanašajo na količino, obseg in kakovost nudenih storitev.

Pri sprejemu gostov se morajo zagotoviti:

 • nočitev z zajtrkom,
 • kontaktna oseba, ki bo dosegljiva 24 ur na dan,
 • čuvanje ključev,
 • čuvanje vrednostnih predmetov,
 • telefon za zunanje klice,
 • posredovanje sporočil za goste in
 • prenašanje in čuvanje prtljage na željo gosta.

V sobi se mora gostom zagotoviti:

 • čisto posteljno perilo,
 • menjava perila najmanj 1 krat tedensko, 
 • menjava brisač(e) vsak drugi dan, oziroma po potrebi.

Minimalne storitve, ki se morajo zagotoviti v jedilnici, so:

 • kontinentalni zajtrk,
 • čisto namizno perilo,
 • dnevna menjava perila oziroma po potrebi po posameznih obrokih,
 • čista in nepoškodovana posoda, steklo in pribor,
 • pred vhodom vidno označen začetek in konec strežbe jedi.

Zagotoviti se mora dnevno čiščenje in vzdrževanje vseh prostorov, ki so na voljo gostu.

Pravne podlage

Datum zadnje spremembe strani: 04. 03. 2016