Obvestilo: Obveščamo vas, da so se nekateri pogoji poslovanja v času epidemije koronavirusa v RS spremenili.
Več informacij na tej povezavi.

Zavarovanje odgovornosti za škodo

Izvajalec pregledov mora imeti sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati zavezancu in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.

Višina letne zavarovalne vsote, ki se določi v zavarovalni pogodbi, ne sme biti nižja od 50.000 eurov za posamezen zavarovalni primer oziroma 100.000 eurov za vse zavarovalne primere v enem letu.

Datum zadnje spremembe strani: 04. 03. 2016