Ustrezna izobrazba

Posameznik mora imeti najmanj:

Dokazila

  • Potrdilo NPK - v originalu, v upravno overjeni kopiji ali v neoverjeni kopiji z vpogledom originala
  • Spričevalo, ki dokazuje ustrezno poklicno usposobljenost - v originalu, v upravno overjeni kopiji ali v neoverjeni kopiji z vpogledom originala,
  • V tujini izdano spričevalo, ki dokazuje ustrezno poklicno usposobljenost - overjena kopija v slovenskem prevodu
Datum zadnje spremembe strani: 13. 08. 2014