Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Ustrezna izobrazba

Posameznik mora imeti najmanj:

Dokazila

  • Potrdilo NPK - v originalu, v upravno overjeni kopiji ali v neoverjeni kopiji z vpogledom originala
  • Spričevalo, ki dokazuje ustrezno poklicno usposobljenost - v originalu, v upravno overjeni kopiji ali v neoverjeni kopiji z vpogledom originala,
  • V tujini izdano spričevalo, ki dokazuje ustrezno poklicno usposobljenost - overjena kopija v slovenskem prevodu
Datum zadnje spremembe strani: 02. 09. 2014