Ustrezna izobrazba

Posameznik mora imeti najmanj:

Dokazila

  • Potrdilo NPK - v izviniku, v upravno overjeni kopiji ali v neoverjeni kopiji z vpogledom izvirnika.
  • Spričevalo, ki dokazuje ustrezno poklicno usposobljenost - v izvirniku, v upravno overjeni kopiji ali v neoverjeni kopiji z vpogledom izvirnika.

V tujini izdano spričevalo, ki dokazuje ustrezno poklicno usposobljenost - overjena kopija v slovenskem prevodu

Datum zadnje spremembe strani: 12. 04. 2016