Pooblastilo avtorja

Kolektivna organizacija upravlja pravice na podlagi pogodbe z avtorjem. Ta vsebuje zlasti avtorjevo pooblastilo za upravljanje njegovih pravic, vrsto del in pravic, ki jih upravlja za avtorja, ter trajanje pogodbe.

V primeru obveznega kolektivnega upravljanja lahko pristojna kolektivna organizacija avtorske ali sorodne pravice upravlja brez pogodbe z avtorjem. Avtor ne more osebno upravljati pravic, dokler je kolektivno upravljanje pravic po Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ali pooblastilu avtorja preneseno na kolektivno organizacijo.

Dokazila

  • Pooblastilo avtorja
Datum zadnje spremembe strani: 30. 10. 2018