Plačevanje vzdrževanja sistema

Imenovane osebe plačujejo Uradu RS za meroslovje stroške vzdrževanja sistema imenovanih pravnih oseb oziroma samostojnih podjetnikov posameznikov.

Stroški vzdrževanja sistema imenovanih oseb se zaračunajo imenovani osebi, v letnem znesku, ki se določi za tekoče koledarsko leto glede na to, koliko meril je bilo overjenih v preteklem koledarskem letu, in glede na to, ali so se overitve izvedle v laboratoriju ali na kraju samem.

Stroški vzdrževanja sistema zajemajo stroške nadzora in podporne infrastrukture.

Letni strošek za:

  • vzdrževanje sistema: 500,00 EUR
  • vzdrževanje sistema - dodatna področja: 300,00 EUR
Datum zadnje spremembe strani: 21. 10. 2014