Izpolnjevanje nalog

Imenovana oseba mora:

 • izpolnjevati zahteve za imenovanje ves čas veljavnosti odločbe o imenovanju,
 • izvajati postopke ugotavljanja skladnosti prve overitve oziroma overitve skladno s predpisi in potrjenimi postopki,
 • delovati v skladu z dobro meroslovno prakso (zagotavljanje sledljivih merilnih rezultatov, kar pogojuje uporaba sledljive in redno kalibrirane merilne opreme, opredeljena merilna negotovost, uporaba dokumentiranih in verificiranih postopkov, vodenje in hranjenje zapisov o meritvah ter izpolnjevanje drugih zahtev standarda za usposobljenost kalibracijskih laboratorijev) tudi na področjih svojega meroslovnega delovanja izven obsega imenovanja,
 • delovati v skladu z dobro meroslovno prakso (akreditirane meroslovne storitve, od tega obvezno na področjih, kjer je pridobljena akreditacija, izpolnjevanje vseh zahtev standarda o usposobljenosti kalibracijskih laboratorijev) tudi na področjih svojega meroslovnega delovanja izven obsega imenovanja,
 • pisno obvestiti urad o vseh spremembah (kot so spremembe v zvezi z obsegom akreditacije, postopki overjanja, opremo in osebjem), ki bi lahko vplivale na njeno usposobljenost, obseg imenovanja in organizacijo
 • vnašati v elektronsko bazo urada sprotno evidenco o vseh načrtovanih in izvedenih prvih overitvah in overitvah ter druge s tem povezane podatke v skladu z navodili urada,
 • sproti obveščati urad o vseh usposabljanjih za zunanje izvajalce, ki jih načrtuje na področju imenovanja,
 • obvestiti urad v skladu z njegovimi navodili o pritožbah odjemalcev v zvezi z dejavnostjo, za katero je imenovana,
 • slediti meroslovnim potrebam v Republiki Sloveniji in se prilagajati tehničnemu razvoju na področju imenovanja,
 • sodelovati v programih preverjanja strokovne usposobljenosti, ki jih organizira urad,
 • delovati v skladu z navodili urada.
Datum zadnje spremembe strani: 15. 10. 2014