Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Letno plačilo stroška preverjanja

Dobavitelj, ki sam zagotavlja skladnost izdelkov s predpisi, je dolžan poravnati letni strošek preverjanja po tarifi letnih stroškov za preverjanje.

Letni stroški preverjanja in s tem povezano število pregledov je odvisno od obsega letne proizvodnje in uvoza izdelkov posameznega dobavitelja. Letni strošek preverjanja se določi za tekoče koledarsko leto glede na celotno količino vseh izdelkov, ki jih je dobavitelj izdelal in uvozil v preteklem koledarskem letu. V primeru, da je dobavitelj hrati tudi izdelovalec in uvoznik, se letni strošek preverjanja določi glede na dejavnost, ki je prevladujoča.

Preverjanje se opravi najmanj enkrat letno. Preverja se sistem zagotavljanja skladnosti izdelkov, tehnično dokumentacijo ter skladnost izdelkov v tehnični dokumentaciji.

Letni strošek preverjanja plača dobavitelj sam. Prvikrat poravna strošek pred izdajo odločbe o znaku dobavitelja. Kasneje je potrebno strošek poravnati vsakič po preteku enega leta od dneva zadnjega plačila. Rok je 15 dni od izstavitve računa.

Datum zadnje spremembe strani: 27. 10. 2014