Status in registracija

Zavarovalna zastopniška družba se mora pred opravljanjem dejavnosti zavarovalnega zastopanja registrirati. Iz registracije mora biti razvidno, da je pravna oseba registrirana za opravljanje dejavnosti zavarovalno zastopanje.

Zavarovalno zastopanje lahko opravljajo zavarovalno zastopniške družbe, ki so registrirane skladno z Zakonom o gospodarskih družbah kot družbe ali samostojni podjetniki posamezniki.

Datum zadnje spremembe strani: 13. 03. 2017