Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Status in registracija

Zavarovalno posredniška družba se mora pred opravljanjem dejavnosti zavarovalnega posredovanja registrirati.Iz registracije mora biti razvidno, da je pravna oseba registrirana za opravljanje dejavnosti zavarovalno posredovanje.

Zavarovalno posredovanje lahko opravljajo zavarovalno posredniške družbe, ki so registrirane skladno z Zakonom o gospodarskih družbah kot družbe ali samostojni podjetniki posamezniki.

Datum zadnje spremembe strani: 13. 03. 2017