Status in registracija

Za opravljanje dejavnosti se je treba predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

Dejavnost razširjanja programskih vsebin izvaja izdajatelj medija, ki je lahko pravna ali fizična oseba.

Dejavnost mora temeljiti na svobodi izražanja, svobodi razširjanja programskih vsebin iz drugih držav in prepovedi spodbujanja k neenakopravnosti in strpnosti.

Ime medija in njegovih rubrik oziroma oddaj mora biti v slovenskem jeziku, razen kadar gre za medije ali njegove rubrike oziroma oddaje, ki so slovenske licenčne različice tujega medija ali rubrik oziroma oddaj z blagovnimi ali storitvenimi znamkami tega medija.

Ime je lahko tudi v mrtvem jeziku, esperantu ali v enem od slovenskih pokrajinskih narečij.

Programske vsebine morajo biti v slovenskem jeziku ali pa na ustrezen način prevedene v slovenščino, razen ko so v prvi vrsti namenjene bralcem, poslušalcem oziroma gledalcem iz druge jezikovne skupine.

V tujem jeziku se lahko prenašajo programske vsebine, ki so namenjene jezikovnemu izobraževanju. Razlog za razširjanje vsebin v tujem jeziku mora biti posebej opredeljen na vidnem mestu nosilca teh vsebin.

Če so programske vsebine namenjene madžarski oziroma italijanski narodni skupnosti, se lahko razširjajo v jeziku narodne skupnosti.

Izdajatelj medija mora imeti sedež oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Poleg tega mora izdajatelj imeti tudi sedež uredništva v Republiki Sloveniji.

Dokazila

Izpisek iz poslovnega registra (AJPES) pristojni organ ga pridobi po uradni dolžnosti

Pravne podlage

Datum zadnje spremembe strani: 13. 03. 2017