Upoštevanje prepovedi

Pri izvajanju gospodarskega ribolova je prepovedano:

  • loviti ribe z vlečnimi mrežami bližje kot 200 metrov od stoječih mrež, ki so predpisano označene;
  • loviti ribe bližje kot 300 metrov do ribiškega plovila, ko ta sveti ali izvaja ribolov z obkroževalno mrežo;
  • postaviti stoječe mreže bližje kot 200 metrov od že položenih stoječih mrež;
  • izvajati ribolov bližje kot 150 metrov od objektov, namenjenih gojitvi morskih organizmov;
  • uporaba vseh vrst strgač v notranjih morskih vodah ter teritorialnih vodah Republike Slovenije;
  • loviti ribe v pristaniščih;
  • loviti ribe na področjih, označenih za izvedbo športnih ribolovnih tekmovanj;
  • loviti ribe z razstrelivi in strupi;
  • uporabljati naprave, ki omogočajo dihanje pod vodo.

Dokazila

Upoštevanje prepovedi preverja pooblaščena ribiška inšpekcija.

Datum zadnje spremembe strani: 10. 12. 2014