Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Opremljenost s podatki za končnega potrošnika

Predpakirani in nepredpakirani ribiški proizvodov in proizvodov iz ribogojstva namenjenih prodaji na drobno morajo biti ustrezno in pravilno označeni s podatki za končnega potrošnika.

Na predpakiranih ribiških proizvodih in proizvodih iz ribogojstva morajo biti podatki nameščeni na pakiranju oziroma etiketi (deklaraciji) ribiškega proizvoda. Na nepredpakiranih ribiških proizvodih morajo biti podatki nameščeni na oznaki ali označbi oziroma neposredno ob ribiškem proizvodu.

Podatki za končnega kupca so sledeči:

  • trgovsko ime,
  • znanstveno ime,
  • ustrezno geografsko območje,
  • način proizvodnje in
  • ribiški proizvodi predhodno zamrznjeni.

Vsi podatki ne smejo biti zavajajoči in prekriti z drugimi besedilom ali slikovnim materialom. Morajo biti nedvoumnim prepoznavni, čitljivi, neizbrisani in za končnega potrošnika na vidnem mestu.

Gospodarski subjekt mora zagotoviti sledljivost ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva. Podatki o sledljivosti morajo biti na razpolago ribiškemu inšpektorju.

Datum zadnje spremembe strani: 23. 01. 2015