Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Upoštevanje načina izvajanja rekreacijskega ribolova

Rekreacijski ribolov se izvaja s plovilom v mirovanju ali premikanju na vlek. Pri tem ni dovoljeno motiti ali ovirati izvajanje gospodarskega ribolova na morju.

Rekreacijski ribolov se ne sme izvajati na mestih, ki so:

  • bližje kakor 200 metrov od označenih objektov za gojitev morskih organizmov;
  • bližje kakor 50 metrov od stoječih pravilno označenih mrež;
  • bližje kakor 300 metrov od ribiškega plovila, ko ta sveti ali izvaja ribolov z obkroževalno mrežo;
  • bliže kakor 50 metrov od plovila, ki že izvaja rekreacijski ribolov;
  • pristanišča;
  • kopališča v obdobju od 1. maja do 30. oktobra.

 

Datum zadnje spremembe strani: 01. 12. 2014