Status in registracija

Za opravljanje dejavnosti se je treba predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

Dejavnost lahko opravljajo tudi posamezniki, ki so vpisani v evidenco ribičev - fizičnih oseb in imajo tako status kmeta v skladu s predpisi o pokojninskem, invalidskem in zdravstvenem zavarovanju.

Ribiči, ki bi želeli pridobiti status ribiča – fizične osebe, morajo izbrisati svoj s.p. iz Poslovnega registra po prejemu odločbe o vpisu v evidenco ribičev - fizičnih oseb. Izbris je mogoč najhitreje 15 dni po prijavi izbrisa.

AJPES ob izbrisu izda sklep, katerega kopijo mora ribič, skupaj z odločbo MKO, potrdilom o zdravstveni sposobnosti in doseženem finančnem cenzusom, predložiti pri prijavi na območni enoti ali pa na izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

Dokazila

Izpisek iz poslovnega registra (AJPES) oziroma drugega ustreznega registra - pristojni organ pridobi po uradni dolžnosti.

Datum zadnje spremembe strani: 13. 03. 2017