Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Ustrezna izobrazba

Ocenjevalec aktivnih snovi in FFS mora imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, z naslednjega področja:

  • za ocenjevanje identitete, fizikalno-kemijskih in tehničnih lastnosti ter analitskih metod: s področja kemije;
  • za ocenjevanje uporabe in učinkovitosti ter dodatnih informacij: s področja agronomije – rastlinske smeri ali biologije;
  • za ocenjevanje toksikoloških lastnosti in izpostavljenosti uporabnika: s področja medicine, farmacije, kemije ali biologije;
  • za ocenjevanje podatkov o ostankih v ali na tretiranih proizvodih, živilih in krmi: s področja kemije, biologije, živilske tehnologije ali agronomije – rastlinske smeri;
  • za ocenjevanje obnašanja in vpliva po uporabi v okolju: s področja biologije, kemije ali agronomije – rastlinske smeri;
  • za ocenjevanje ekotoksikoloških lastnosti: s področja biologije, farmacije, kemije, ali agronomije.

Dokazila

Kopija diplome visokošolske organizacije

Datum zadnje spremembe strani: 22. 12. 2014