Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Zagotavljanje splošnih informacij o FFS

Prodajalne z izključno neživilskim blagom, ki prodajajo tudi fitofarmacevtska sredstva (FFS), morajo pri opravljanju prometa s FFS zagotavljati splošne informacije o tveganju za zdravje ljudi in okolje pri uporabi FFS.

Splošne informacije o tveganju za zdravje ljudi in okolje pri uporabi FFS zagotovi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v obliki letakov in zloženk, kot so:

Datum zadnje spremembe strani: 06. 09. 2016