Opravljen tečaj varnosti pri delu

Izvajalci del v gozdovih in ostali uporabniki gozdarske mehanizacije so dolžni opraviti tečaj varnega dela v gozdarstvu.

Glavna vsebina tečaja je:

  • organizacija varnega in zdravega dela v gozdu;
  • izbira, uporaba in vzdrževanje ustreznih strojev, opreme in orodja;
  • uporaba pravilne tehnike dela;
  • uporaba osebne varovalne opreme.

Tečaji se izvajajo na lokacijah v območnih enot Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS). 

Dokazila

Dokazilo ZGS o uspešno opravljenem tečaju

Datum zadnje spremembe strani: 10. 12. 2014