Prijava gozdarski inšpekciji

Izvajalci morajo preden začnejo prvič izvajati dela v gozdovih, pristojni gozdarski inšpekciji priložiti dokazila o  strokovni  usposobljenosti  delavcev in dokazati, da ustrezajo pogojem povezanih z varnostjo pri delu.

Na podlagi prijave pristojna gozdarska inšpekcija vpiše izvajalca na seznam izvajalcev del v gozdovih.

Datum zadnje spremembe strani: 05. 09. 2016