Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Prijava gozdarski inšpekciji

Izvajalci morajo preden začnejo prvič izvajati dela v gozdovih, pristojni gozdarski inšpekciji priložiti dokazila o  strokovni  usposobljenosti  delavcev in dokazati, da ustrezajo pogojem povezanih z varnostjo pri delu.

Na podlagi prijave pristojna gozdarska inšpekcija vpiše izvajalca na seznam izvajalcev del v gozdovih.

Datum zadnje spremembe strani: 05. 09. 2016