Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Evidenca nabave in prodaje

Trgovec mora voditi evidenco nabave in prodaje ter drugih poslov z dediščino za naslednje zvrsti premične kulturne dediščine:

 1. arheološki predmeti, ki so starejši od 100 let in izhajajo iz izkopavanj in najdišč na kopnem ali pod vodo, arheoloških območij ali arheoloških zbirk,
 2. elementi, ki so sestavni del arhitekturnih, zgodovinskih ali sakralnih spomenikov, ki so bili razstavljeni in so starejši od 100 let,
 3. slike in slikarska dela, z izjemo tistih, ki so zajeta v 4. In 5. točki tega člena, ročne izdelave, vseh tehnik in na kateremkoli nosilcu, ki so starejša od 50 let in ne pripadajo njihovemu tvorcu,
 4. akvareli, gvaši in pasteli, ki so ročno izdelani, v kateremkoli materialu in na kateremkoli nosilcu in ki so starejši od 50 let in ne pripadajo njihovemu tvorcu,
 5. mozaiki v kateremkoli materialu, ročne izdelave, z izjemo tistih, ki so zajeti v 1. ali 2. točki tega člena, in risbe na kateremkoli nosilcu, ročne izdelave in v kateremkoli materialu (razen tistih iz 14. točke), ki so starejši od 50 let in ne pripadajo njihovemu tvorcu,
 6. originalna grafična dela, odtisi, sitotiski in litografije z originalnimi ploščami in plakati, ki so starejši od 50 let in ne pripadajo njihovemu tvorcu,
 7. originalne velike in male plastike ter kopije, ki so izdelane po istem postopku kakor originali, ki so starejši od 50 let ter ne pripadajo njihovemu tvorcu in ne spadajo v točko 1 tega člena,
 8. fotografije, filmi in njihovi negativi, ki so starejši od 50 let in ne pripadajo njihovemu tvorcu,
 9. inkunabule in rokopisi, vključno z zemljevidi in partiturami, posamezno ali v zbirkah, ki so starejši od 50 let in ne pripadajo njihovemu tvorcu,
 10. knjige, ki so starejše od 100 let, posamično ali v zbirkah,
 11. tiskani zemljevidi in kartografsko gradivo, posamezno ali v zbirkah, ki so starejši od 50 let,
 12. arhivi in deli arhivov, ki so starejši od 50 let, katerekoli vrste in na kateremkoli nosilcu,
 13.   
  • (a)   zbirke in primerki iz zooloških, botaničnih, mineraloških in anatomskih zbirk, ki so starejše od 50 let in ne pripadajo njihovemu tvorcu,
  • (b)    numizmatične in filatelistične zbirke, zbirke domoznanskega, zgodovinskega ali paleontološkega gradiva ali posamezni predmeti iz takšnih zbirk, ki so starejše od 50 let in ne pripadajo njihovemu tvorcu,
 14. prevozna sredstva, starejša od 75 let,
 15. katerikoli drugi predmeti, ki niso vključeni v zgoraj navedene točke:
  • (a)  ki so stari od 50 do 100 let:
   • igrače, igre,
   • steklenina,
   • zlatnina in srebrnina,
   • pohištvo,
   • optična, fotografska in filmska oprema,
   • glasbeni inštrumenti,
   • ure in njihovi deli,
   • leseni predmeti, smuči, panjske končnice, skrinje,
   • lončenina in keramika,
   • tapiserije,
   • preproge,
   • tapete,
   • orožje,
  • (b) ali ki so starejši od 100 let,
 16. konji lipicanci, ki so vključeni v Rejski program in vpisani v rodovniško knjigo Kobilarne Lipica in so uvrščeni v gensko rezervo in situ ter in vivo.

Trgovec mora voditi evidenco nabave in prodaje ter drugih poslov z dediščino za zvrsti premične kulturne dediščine iz predhodnega odstavka, če dosegajo ali presegajo mejne vrednosti iz spodnje tabele.

Najmanjša vrednost predmeta v EUR Skupine predmetov (po točkah iz zgornjega seznama)
kakršnakoli iz 1., 2., 9., 12. in 16. točke
1.500 iz 5., 8. in 11. točke
3.000 iz 4., 6. in 10. točke
5.000 iz 7., 14. in 15. točke
15.000 iz 3. in 13. točke

Vrednost predmeta se smiselno določi na podlagi:

 • izstavljenega računa,
 • dejanske odkupne ali prodajne vrednosti ali
 • strokovne ali sodne cenitve.

V evidenco se vpisujejo podatki:

 • o izvoru dediščine
 • opis predmeta
 • prodajna cena
 • podatki o lastniku ali posestniku in kupcu dediščine (za pravno osebo firma in sedež, za fizično osebo osebno ime in naslov prebivališča).

Prodajalec mora seznaniti kupca z možnostjo omejitve iznosa oziroma izvoza
Namen evidence je zagotovitev sledljivosti prodaje dediščine zaradi preprečevanja protipravnih dejanj v zvezi z njo.

Dokazila

Evidenca nabave in prodaje

Datum zadnje spremembe strani: 19. 07. 2018